70

II REKRUTACJA DLA NAUCZYCIELI NA STUDIA PODYPLOMOWE 

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa od 15.09.2017r. do 21.09.2017r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

II REKRUTACJA  NA KURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH  BRANŻY TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNEJ  oraz  POZOSTAŁYCH UCZNIÓW  kształcących się w CKZiU Nr 1 w Wadowicach

Rekrutacja skierowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja na niżej wymienione kursy potrwa od 15.09.2017r. do 21.09.2017r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa od 07.09.2017r. do 13.09.2017r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Rekrutacja na niżej wymienione kursypotrwa od 07.09.2017r.do13.09.2017r. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

W dniu 18.07.2017r. (wtorek) w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach (ul. Wojska Polskiego 13) w sali 25 odbędzie się wg następującego harmonogramu spotkanie z uczniami, branży turystyczno – gastronomicznej, którzy zakwalifikowali się na staż w miesiącu sierpniu 2017r.:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w stażu od 01.08.2017r. do 28.08.2017r. w ramach projektu pn. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” 

Lista osób zakwalifikowanych na Kurs prawa jazdy w ramach projektu pn. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”

Wynika rekrutacji na staż oraz na kurs prawa jazdy organizowany w ramach projektu „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” zostaną umieszczone na stronie szkoły do dnia 07.07.2017r. (piątek).

 

  

Informacja!

Wynika rekrutacji na staż
oraz na kurs prawa jazdy organizowany w ramach projektu „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego” zostaną umieszczone na stronie szkoły
do dnia 07.07.2017r. (piątek).

„Znowu minął kolejny rok,
czerwiec śpiewa pieśń o wolności.”


23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017 . Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. Janusza w Bazylice NMP. Oficjalną część prowadzili w sposób perfekcyjny Kordian i Jakub z klasy 1 n. Pani Dyrektor Jolanta Satława podsumowała wyniki w nauce, pogratulowała najlepszym i podziękowała nauczycielom za pracę dydaktyczną. Lista uczniów i ich osiągnięć była długa. Głos zabrali również Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński oraz przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Szuster. Panowie życzyli udanych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki